ACORD DE COLABORACIÓ ENTRE
SOBERANISTES VALENCIANS I ARAGONESOS

En el marc del I Congreso Nazional de Tierra Aragonesa, celebrat en Saragossa el cap de setmana del 9 al 11 de giner de 2009, i al qual varen ser invitades Esquerra Nacionalista Valenciana, Estat Valencià, República Valenciana i Estau Aragones, les cinc formacions sobiranistes signaren un acord de colaboració en temes que ens afecten als ciutadans dels dos territoris.
En el texte, que es pot vore íntegrament en l'enllaç del peu, després de commemorar l'execució del Justícia d'Aragó, En Juan de Lanuza, per part de Felipe I d'Aragó, s'acordà:
* Colaborar en aconseguir que les formacions sobiranistes abasten la majoria en els seus respectius parlaments per a, des d'ells, proclamar la plena sobirania política i econòmica dels nostres territoris.
* Declararnos republicans, comprometentnos a que els textes constitucionals Aragones i Valencià proclamaran la República Aragonesa i la República Valenciana.
* Incorporar als nostres respectius programes les reivindicacions d'infraestructures que facen d'Aragó un camí cap Europa per als valencians, i de Valéncia, l'eixida al mar per als aragonesos.
* Reivindicar la oficialitat i socialització de les llengües aragonesa i catalana en Aragó, en la creació de les respectives Acadèmies.
(texte íntegre)
(noticia apareguda en premsa aragonesa)