CONFLICTE ÀRAB-ISRAELIÀ: HISTÒRIA D'UNA HIPOCRESIA

L’Estat d’Israel des de fa més de quaranta anys incomplix la resolució 194 del Consell de Seguretat de l’ONU que li obliga a retirar-se a les fronteres de 1967, i, amb això, la Carta de Nacions Unides que en el seu article 25 diu Els Membres de les Nacions Unides convenen en acceptar i complir les decisions del Consell de Seguretat d’acord amb esta Carta.

I des de fa quasi un mes, està actuant violentament amb un alt poder de destrucció d’estructures civils i de morts, contra l’estat veí del Líban.

La mateixa Carta de Nacions Unides en el seu article 2 diu:

Per a la realització dels Propòsits consignats en l'Article 1, l'Organització i els seus Membres procediran d'acord amb els Principis següents:

3. Els Membres de l'Organització arreglaran les seues controvèrsies internacionals per mitjans pacífics de tal manera que no es posen en perill ni la pau i la seguretat internacionals, ni la justícia.

4. Els Membres de l'Organització, en les seues relacions internacionals, s'abstindran de recórrer a l'amenaça o a l'ús de la força contra la integritat territorial o la independència política de qualsevol Estat, o en qualsevol altra forma incompatible amb els Propòsits de les Nacions Unides.

Aixina per tant, ens preguntem, per què la Comunitat Internacional, tant l’ONU (Consell de Seguretat), com els Estats Units d’Amèrica i la Unió Europea, no exigixen el compliment de la legalitat internacional.

Esquerra Nacionalista Valenciana i l’associació cultural i republicana Constantí Llombart, dins del republicanisme sobiranista valencià defensem la vigència dels següents principis:

1.- La legalitat internacional per tal de ser ho, cal que siga exigida front a tots. La llei ha de ser igual per a tots, no pot haver cap Estat que tinga patent de corsari per a incomplir-la quan li vinga de gust, com és el cas de Israel quan incomplix de manera palesa les Resolucions de l’ONU, o el d’EUA i Anglaterra quan al marge de l’ONU, invadixen el Iraq.

2.- Tots els Estats de l’Orient Mitjà tenen el dret de viure dins de fronteres segures i reconegudes internacionalment, i això suposa garantir a Israel i a Palestina el tindre els seus propis estats sobirans, d’acord amb els dictàmens de l’ONU, amb fronteres segures i sense ingerències en la seua integritat.

3.- El dret inalienable dels pobles a la llibertat sense domini i a la resistència enfront l’ocupació; dret que han exercit el pobles davant tota ocupació, com vàrem fer els valencians en la Guerra de Successió, i han exercit els pobles de Vietnam, Afganistan, Iraq, Algèria, etc., inclòs els EUA davant el Regne Unit en la seua guerra de independència.

4.- Els acords que recullen una pau justa i duradora basada en el dret internacional en general, i en les Resolucions del Consell de Seguretat de l’ONU en particular. El reconeixement dels drets humans individuals i colectius dels pobles que viuen en esta regió de la mediterrània oriental, aixina com la fixació de condicions que garantisquen un just nivell de vida per als habitants d’Orient Mitjà.

5.- El reconeixement d’un status especial de la Ciutat de Jerusalem, que té la condició de Ciutat Santa per a les tres grans religions monoteistes (jueus, cristians i l’islam).

6.- La fixació si és el cas, d’una força internacional de pau, per tal de garantir la prevalència del Dret Internacional, la pau, la llibertat i el respecte dels drets humans, aixina com la seguretat de tots els pobles i estats de l’Orient Mitjà.

El silenci no pot ser còmplice davant genocidis i violacions flagrants del Dret Internacional allà on es produixen. Per tant cal deixar clar que la Unió Europea no pot abstindre’s davant les agressions a drets com la vida i la seguretat de les persones, que són contínuament menystinguts. Europa ha de complir allò que diu la Carta de les Nacions Unides:Els Membres de l'Organització prestaran a esta tota classe d'ajuda en qualsevol acció que exercisca de conformitat amb esta Carta, i s'abstindran de donar ajuda a cap Estat contra el qual l'Organització estiguera exercint acció preventiva o coercitiva.

En este sentit demanem, com europeus, l’aplicació del nostre compromís i la revisió dels acords de la Unió Europea amb l’estat d’Israel mentres continue el seu incompliment dels acords de l’ONU.

Només quan els Estats sàpiguen que si violen la legalitat internacional, tindran una condemna eficaç, seran respectuosos amb el Dret Internacional i amb els Drets Humans. Si aixina no ho fem, estarem fent una política hipòcrita en el conflicte de l’Orient Mitjà, i no els ajudarem a trobar una pau tant de temps anhelada per tothom de bona voluntat.

Nació Valenciana, 3 d’agost 2006

ESQUERRA NACIONALISTA VALENCIANA

ACR CONSTANTÍ LLOMBART

(membres de la plataforma republicana SOBIRANIA VALENCIANA i de la Coordinadora del País Valencià per la República)